Cuộc vận động sáng tác mẫu hình tượng Lân, Nghệ mang bản sắc Việt

GIẤY CHỨNG NHẬN - GIẢI NHÌ

Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Phạm Trông (Mong) - Đá non nước Đà Nẵng

Cơ sở điêu khắc Đá Mỹ Nghệ Phạm Trông (Mong)

Làng đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng

Làng đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng

Cơ sở Điêu khắc Đá Mỹ nghệ Phạm Trông (Mong) - Làng đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng
Cở sở điêu khắc Đá mỹ nghệ Phạm Trông (Mong) - 0905 118 042 - 0905 634 410
Làng đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng

Làng đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng

Quầy trưng bày đá mỹ nghệ Phạm Trông (Mong)

Quầy trưng bày sản phẩm đá mỹ nghệ

Chùa Linh Ứng Non Nước, Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Chùa Linh Ứng Non Nước, Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Tin tức:
lục bình._02
Giá liên hệ

lục bình._02

rồng đứng.03
Giá liên hệ

rồng đứng.03

thiềm thừ 3 chân.ms03
Giá liên hệ

thiềm thừ 3 chân.ms03

lắc tay._06
Giá liên hệ

lắc tay._06

lắc tay._05
Giá liên hệ

lắc tay._05

phật tam tạng
Giá liên hệ

phật tam tạng

tượng chuẩn đề._01
Giá liên hệ

tượng chuẩn đề._01

quan âm đứng rồng._01
Giá liên hệ

quan âm đứng rồng._01

thích ca ra đời._01
Giá liên hệ

thích ca ra đời._01

thích ca đứng._01
Giá liên hệ

thích ca đứng._01

chú bé ngộ nghĩnh
Giá liên hệ

chú bé ngộ nghĩnh

quan âm đứng .ms06
Giá liên hệ

quan âm đứng .ms06

di lặc ngồi._06
Giá liên hệ

di lặc ngồi._06

voi._01
Giá liên hệ

voi._01

trâu đứng._01
Giá liên hệ

trâu đứng._01

kỳ hưu.ms05
Giá liên hệ

kỳ hưu.ms05

kỳ hưu.ms04
Giá liên hệ

kỳ hưu.ms04